28/10/2020

Boaed Area

แหล่งรวมการ์ดและบอร์ดเกม

รีวิว Secret Hitler

ประเภทของเกม : สืบสวน
จำนวนผู้เล่น : 5 – 10 คน
เวลาที่ใช้เล่น : ประมาณ 45 นาที

เกมนี้มีกติกาคล้าย ๆ กับบอร์ดเกม Avalon แต่ซับซ้อนกว่า โดยจำลองสถานการณ์เป็นยุคสงครามโลก แบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีมเสรีนิยม และทีมเผด็จการนาซี การเมืองฝั่งเสรีนิยมจะต้องมีนโยบายฝั่งตัวเองครบ 5 หรือหาตัวฮิตเลอร์ให้เจอแล้วยิงทิ้งจะถือว่าชนะ ส่วนฝั่งเผด็จการนาซีจะต้องมีนโยบายฝั่งตัวเองครบ 6 หรือมีนโยบายครบ 3 และฮิตเลอร์ได้ขึ้นเป็นนายกก็จะชนะนั่นเอง